Topienie miedzi

Miedź była przetwarzana przez ludzi od tysiącleci. Wynika to z pewnością z pozytywnych właściwości topienia i odlewania miedzi. Nawet dzisiaj wielu domowników i hobbystów jest entuzjastycznie nastawionych do topnienia miedzi. Miedź zawsze była popularnym metalem nieżelaznym Wpływ miedzi na ludzkość był i jest ogromny. Tak więc, po epoce neolitu z epoką miedzi, nazwano całą epokę po tym, jak półszlachetny metal został nazwany. Nawet późniejsza epoka brązu nie istniałaby bez miedzi. Dobra trwałość stopu miedzi o różnych właściwościach wynikowych również ma dziś większe znaczenie.

Miedź topi się i odlewa

W ostatecznym rozrachunku możliwe jest również nakładanie wymagań podczas topienia i odlewania brązu na miedzi. Całkiem przeciwnie do topienia aluminium, które może gwałtownie reagować podczas topienia, a także podczas odlewania.

Techniki obróbki po topieniu i odlewaniu

Ponadto dalsze etapy przetwarzania po topieniu i odlewaniu miedzi są również wszechstronne. Tak więc można kontynuować edycję Miedź: odlewanie niemal dowolnie: lutować i spoiny

  • wiek szlifowaniu i polerowaniu i patyna
  • preparaty do wytopu miedzi trzeba wystarczającą pieca. Temperatura topnienia miedzi niestopowej wynosi 1086 stopni Celsjusza. W związku z tym twój piec musi spełniać to zadanie. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta pieca do topienia.

Oczywiście mniejsze kawałki miedzi topią się znacznie szybciej niż duże kawałki. Dlatego niektóre firmy oferują tak zwane miedziane peletki, które są po prostu wypełnione tyglem. Możesz posiekać istniejącą miedź tak, jakbyś piłował.

Bezpieczeństwo pracy - pracujesz przy temperaturach przekraczających 1000 stopni!

Proszę zapisać bezpieczeństwo pracy podczas topienia miedzi. Zapewnić odpowiednią wentylację wszelkich toksycznych oparów. Nosić odzież ochronną odporną na wysoką temperaturę, odpowiednie rękawice i oczywiście okulary ochronne.

Jakość samoplastej miedzi

Ponadto należy pamiętać, że nie można topić i wlewać materiałów miedzianych zgodnych z odpowiednimi normami DIN EN w środowisku prywatnym. Słowem kluczowym tutaj jest tylko dokładna zawartość tlenu w różnych materiałach miedzianych. Ponadto, podczas wytapiania starej miedzi, nigdy nie można powiedzieć na pewno, czy jest to miedź niestopowa czy stop miedzi.

Właściwości materiału mogą ulec pogorszeniu

W tym przypadku można na przykład zmniejszyć spawalność miedzi odlanej z różnych kawałków miedzi. Na przykład, jeśli kawałek zawiera ołów jako stop miedzi, nie jest to już jednofazowa miedź, ale raczej wielofazowy stop miedzi, który jest trudny do spawania.

Formy

Sam możesz zbudować formę. Wymaga to tłustego formowania piasku, dzięki któremu można uzyskać negatywne wrażenie. Następnie obie formy są montowane jedna na drugiej. Nie zapomnij o odgałęzieniu kanału do napełniania ciekłej miedzi. Po schłodzeniu można wyjąć z formy zestaloną część miedzianą i oczyścić ją.

Teraz masz wiele technik i procedur otwartych do dalszej edycji. Na przykład, jak miedź wspomniana powyżej wieku lub mielenia.

Tips & TricksCopper można edytować wszechstronny. Oczywiście znajdziesz także odpowiednie przewodniki i instrukcje w dzienniku domu. Na przykład do napędu miedzi, a także różnych technik lutowania miedzi.

Udostępnij znajomym

Zostaw swój komentarz